czwartek, 15 grudnia 2016

Notebook - tutorial for Scrapiniec


Hello. Today I have easy tutorial made for Scrapiniec how to decorate the notebook.
To create this project we need a base of notebook, 3mm sponge,  cloth for belay cover,
paper and additions to the arrangement of the composition. Chipboards are "must have" elements.
Hej:) Dziś przygotowałam prosty kurs dla Scrapińca na ozdobienie notesu.
Do jego wykonania potrzebujemy bazę notesu, gąbkę 3mm, materiał do obłożenia okładki, 
papier i dodatki do ułożenia kompozycji. Tekturki są elementem obowiązkowym :D 

1. Przygotowujemy niezbędne materiały
1. We need to prepare the necessary materials


2.  Wybieramy papier, dodatki i układamy wstępną kompozycję
2. Select the paper, add-ons and arrange an initial composition

3. Docinamy gąbkę, przyklejamy ją do okładki z tylu i przodu by następnie na całość nałożyć wybrany przez nas materiał.
3. Cutting sponge, glue it to the cover on the back and the front would then apply to all our chosen cloth.


 4. Czas na główną kompozycję - część elementów przyklejamy, do innych użyjemy maszyny do szycia by całość była różnorodna. Staramy się wybrać ciekawe dodatki jednak pamiętajmy o tym by nie odstawały zbyt dużo.  Gdy ta część zadania jest już gotowa - przyklejamy środek do okładki.

4. Time for the main composition - some elements glue, to others we use sewing machines to make whole diverse. We try to choose interesting additions, however, let us remember to not stick out too much. When this part of the task is ready - stick the means to cover.


5. Chlapiemy delikatnie całość używając różnych odcieni farby.
6. Add some splashes in the different shades of paint.


6. Nasz notes jest gotowy.
6. Our notebook is ready.
Mam nadzieję, że moja praca przypadnie Wam do gustu. Notes nie jest przeładowany dodatkami jednak dzięki zastosowaniu gąbki jako wypełniacz okładki nie jest również banalny.
Miły, delikatny  - aż chce się po niego sięgnąć by coś zapisać.

I hope you'll like my work. Notebook is not overloaded with add-ons, however, through the use of sponge as a filler cover it is also not trivial.
Nice and gentle - with a bit pleasure to reach for it to write something down.

Ściskam,Paulina
Hugs, Paulina

Materiały :2 komentarze :