poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Kartka ślubna


Kartka ślubna to moja dzisiejsza propozycja. Uwielbiam wykorzystywać kolekcje papierów gdzie znajdę kwiaty a dominującymi barwami są pastele. "Love in Bloom"jest wręcz stworzona do tego typu prac. Z ogromną ilością dodatków oraz napisów stworzycie wiele projektów.  Spójrzcie :
A wedding card is my today's proposal. I love to use collections of papers where I can find flowers and the dominant colors are pastels. "Love in Bloom" is simply created for this type of work. You can create many projects with a huge amount of additions.  Take a look, please :

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz